สถิติ
เปิดเมื่อ29/04/2012
อัพเดท3/11/2023
ผู้เข้าชม131750
แสดงหน้า173092
สินค้า
บทความ
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

แม่กำปอง+ดอยอินทนนท์+ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน แบบส่วนตัว

8/10/2023 00:42 เมื่อ 8/10/2023 เข้าชม 1420
 • แพ็คเกจเที่ยว แม่กำปอง-ดอยอินทนนท์-ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

   
  วันแรก: แม่กำปอง ร้านกาแฟระเบียงวิว วัดคันธาพฤกษา ถนนแม่กำปอง วัดอุโมงค์ วัดพระธาตุดอยคำ รับประทานขันโตก พร้อมชมการแสดง


  คู่มือท่องเที่ยว ที่นี่... แม่กำปอง หมู่บ้านสีเขียวในหุบเขา - นายสองสามก้าว / A life, A Traveller   เที่ยวรอบวัด - 'วัดคันธาพฤกษา' หรือ วัดแม่กำปอง... | فيسبوك
  JS100 pe Twitter: 'ชวนเที่ยว “วัดอุโมงค์' (สวนพุทธธรรม) วัดโบราณที่เงียบสงบ มีอายุราว 700 ปี แถมกำแพงวัดยังปกคลุมด้วยมอสสีเขียวขจีสวยงามไปอีก https://t.co/3CDYiibraG #วัดอุโมงค์ #เชียงใหม่ #ททท #tat1672… https://t.co/dLY2VzGMlj'   ข่าว Like สาระ - แอ่วเหนือขอพร 'หลวงพ่อทันใจ' วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่
  ขันโตกที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ | 590 บาท - จองทัวร์ดี ราคาถูก | คลิกทูโก          

  มุ่งหน้าสู่ บ้านแม่กําปอง เป็นหมู่บ้านที่ทําเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ชาวบ้านเอาใบ มาทําเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างหมอนใบชาสําหรับจําหน่าย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิต อยู่กันอย่างเรียบง่าย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยว นิยมเดินทางมาไม่ขาดสาย จากนั้น พาทุกท่านแวะ ร้านกาแฟระเบียงวิว ร้านกาแฟยอดฮิตที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กําปอง ทุกท่านที่มา หมู่บ้านแม่กําปองต้องไม่พลาดร้านนี้ เพราะร้านนี้จะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ที่สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านแม่กําปองได้ด้วย
  เข้าชม วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กําปอง ที่วัดแห่งนี้ที่มีโบสถ์กลางน้ำ เป็นวัดเก่าแก่และเงียบสงบ มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ มีวิหารที่ทําด้วยไม้สัก ทองทั้งหลัง แกะสลักลวดลายอันวิจิตร และเป็นวัดประจําหมู่บ้านแม่กําปองอีกด้วย


  รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารที่แม่กำปอง

  ชมความงดงามที่หาได้ยากในประเทศไทย ที่วัดอุโมงค์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา และพระราชทานนามว่าวัดเวฬุกัฏฐาราม จุดเด่นของวัดนี้คือ อุโมงค์ที่อยู่ถัดจาก ฐานพระเจดีย์ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่เจริญภาวนาของพระมหาจันทร์ ที่พระเจ้ากือนาธรรมิกราช
  จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคํา วัดซึ่งอยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่มาร่วม 1,300 ปี ตามประวัติ ถูกสร้าง ในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประดิษฐาน พระเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากพระธาตุแล้วยังมีหลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา

  ช่วงเย็น พิเศษ !!!! พาท่านดื่มด่ำไปกับอาหาร และบรรยากาศแบบฉบับล้านนา ด้วยการรับประทาน “ขันโตก” ซึ่งเป็นลักษณะสํารับอาหารภาคเหนือ มักประกอบไปด้วย แกงฮังแล น้ำพริกหนุ่ม ไก่ทอด และอีกมากมาย นอกจากนั้นระหว่างรับประทานยังมีการแสดงให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ ถือเป็นค่ำคืนแห่งการ ต้อนรับท่านสู่เมืองเหนืออย่างสมบูรณ์ 

  ส่งกลับที่พัก โรงแรม 3 ดาว+ ในตัวเมืองเชียงใหม่ หรือเทียบเท่า 
    
  วันที่สอง: เชียงใหม่ จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ จุดสูงสุดแดนสยาม กู่พระอัฐิเจ้าอินทวิชานนท์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ดอยอินทนนท์ เสน่ห์ดึงดูดที่งดงามไม่เปลี่ยนแปลง   อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - อธิชา ยศมืด   เปิดแล้ว! กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ ชมทะเลหมอก เหมยขาบ กุหลาบพันปี - eatntravel.co   วัดพระธาตุดอยสุเทพ

  เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่มี ยอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูง 2,565 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล พาท่านแวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน กับวิวภูเขาสลับ ซ้อนกันอย่างสุดลูกหูลูกตา จากนั้น พาท่านเข้าสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่ 41.5 ของดอยอินทนนท์ สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระ ชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 ส่วนพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ถือเป็นจุดที่ต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือน ก่อนพาท่านขึ้นสู่ จุดสูงสุดแดนสยาม อันเป็นที่ตั้งของ กู่พระอัฐิเจ้าอินทวิชานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ทิพย์จักร และเป็นองค์สุดท้าย ซึ่งเป็นพระบิดาของเจ้าดารารัศมี พระชายาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์มีความรักและหวงแหนผืนป่าเป็นอย่างมาก จึงได้รับสั่งให้นําอัฐิของท่านมาไว้บนยอดดอยอินทนนท์เมื่อท่านได้ถึงแก่พิราลัย 

  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  พาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ โดย พระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย โดยสร้างตามศิลปะแบบล้านนา องค์เจดีย์เป็นทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยครูบาศรีวิชัย ผู้เป็นที่ศรัทธาของ ชาวเหนือในช่วงรัชกาลที่ 5 เป็นพระธาตุประจําปี ผู้ที่เกิดปี มะแม

  ช่วงเย็น พิเศษ !!!! นำทุกท่านทานอาหารเย็นบนเรือ ล่องตามลำน้ำปิง พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ 2 ข้างทาง ยามค่ำคืนของเชียงใหม่

  กลับที่พัก โรงแรม 3 ดาว+ ในตัวเมืองเชียงใหม่ หรือเทียบเท่า 
  วันที่สาม: ม่อนแจ่ม Sky Walk • สวนดอกไม้เชียงใหม่ • กาดวโรรส • วัดพระสิงห์

  สกายวอล์คม่อนแจ่ม จุดชมวิวแห่งใหม่สุดพีควิวแจ่มจริงๆ   เที่ยวม่อนแจ่ม สวนพฤกษศาสตร์ บ่อสร้าง | CM expert
  ตลาดวโรรส   นมัสการพระพุทธสิหิงค์ ที่วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ | CM expert

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  พาท่านชมความงามของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสูงราว 1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ม จากดอยที่เสื่อมโทรมจากการทําเกษตรเลื่อนลอย เป็นเขาหัวโล้นเตียน จนได้รับการฟื้นฟู ในช่วงปี พ.ศ. 2527 ตามแนวพระราชดําริ จนกลายเป็น หนึ่งในดอยใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง
  พาท่าน แวะถ่ายรูปที่ม่อนแจ่ม Skywalk จุดชมวิวไฮไลท์ที่ต้องไม่พลาด รวมไปถึงสะพานไม้ไผ่ยาวกว่า 100 เมตร ให้ท่านได้อิสระเก็บบรรยากาศทุกอณู สุดอากาศกันอย่างเต็มปอด  
  ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้เมือง ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบาน สะพรั่ง สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ (เนื่องจากสภาพอากาศ และการปลูกดอกไม้ของแต่ละสวนอาจจะมีเวลาไม่เท่ากัน ทางบริษัทฯ จึงขอ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสวนที่เข้าชม โดยจะตรวจสอบ ณ วันที่คณะเดินทางไปถึง โดยเลือกสวนที่สวย ที่สุด ณ เวลานั้นให้ท่านได้เข้าชม)


  กลางวัน รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร

  แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้งไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ผลไม้แปรรูปต่างๆ ให้ท่านได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่ 
  พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตกําแพงเมือง ตัวองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคํา ซึ่งมีความงามด้วยศิลปกรรมแบบล้านนาที่ ปราณีตบรรจง เป็นพระธาตุประจําปี ผู้ที่เกิดปี มะโรง

  ส่งลูกค้ายังสนามบิน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ   
   • ราคาท่านละ  4,000  บาท  ( 8 ท่าน ขึ้นไป )
    6-7 ท่าน ราคาท่านละ 5,000 บาท
    4-5 ท่าน ราคาท่านละ 6,000 บาท
    2-3 ท่าน ราคาท่านละ 8,000 บาท

  •  
  •  
  • หมายเหตุ:  ราคานี้ เราทำแบบ Private Tour เฉพาะในกลุ่มของท่าน (ไม่ต้องไปรวมกับท่านอื่น)
   •  
   •  
   •  
   • ราคานี้ รวม:
   •  
   • 1.   รถตู้รุ่นใหม่ D4D พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ รวมน้ำมันตลอดทริป (จำนวนคนน้อยอาจใช้รถยนต์แบบ 7 ที่นั่งหรือรถยนต์แบบ 5 ที่นั่ง)
   • 2.   ตั๋วเข้าชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ
   • 3.   รถราง ขึ้น-ลง วัดพระธาตุดอยสุเทพ
   • 4.   ตั๋วเข้าชมดอยอินทนนท์ ทุกจุด
   • 5.   อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ
   • 6.   ขันโตก ศูยน์วัฒนธรรม
   • 7.   อาหารค่ำบนเรือล่องแม่น้ำปิง
   • 8.   โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า (เชียงใหม่) 2 คืน
   • 9.   ประกันอุบัติเหตุ สำหรับลูกค้าทุกท่าน (สูงสุด 1,000,000 บาท)


  •  
   ถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติม หรือ จองทัวร์ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ
       โปรดติดต่อ:

   โทรศัพท์:   คุณตี๋ 0816039997
   e-mail:   chiangmaiteetour@hotmail.com
   ID Line:   teetour
   Whatsapp:   +66 81 603 9997

    
    

   สิ่งที่ควรนำติดตัว
    

   -  รองเท้าสวมใส่สบาย
   -  หมวก และอุปกรณ์กันแดด, ครีมทาผิวกันแดด
   -  ยาประจำตัว
   -  เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
   -  กล้องถ่ายรูป

   
   
 • ราคาพิเศษ : 4,000.00 ฿