สถิติ
เปิดเมื่อ29/04/2012
อัพเดท27/07/2021
ผู้เข้าชม112603
แสดงหน้า148961
สินค้า
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สินค้า

แม่กำปอง-ม่อนแจ่ม 2 วัน 1 คืนแพ็คเกจเที่ยว แม่กำปอง-ม่อนแจ่ม 2 วัน 1 คืนวันแรก:  แม่กําปอง ร้านกาแฟระเบียงวิว • วัดคันธาพฤกษา • ถนนแม่กําปอง • วัดอุโมงค์ • วัดพระธาตุดอยคํา • รับประทานขันโตก พร้อมชมการแสดง 

คู่มือท่องเที่ยว ที่นี่... แม่กำปอง หมู่บ้านสีเขียวในหุบเขา - นายสองสามก้าว  / A life, A Traveller    เที่ยวรอบวัด - 'วัดคันธาพฤกษา' หรือ วัดแม่กำปอง... | فيسبوك
JS100 pe Twitter: 'ชวนเที่ยว “วัดอุโมงค์' (สวนพุทธธรรม) วัดโบราณที่เงียบสงบ  มีอายุราว 700 ปี แถมกำแพงวัดยังปกคลุมด้วยมอสสีเขียวขจีสวยงามไปอีก  https://t.co/3CDYiibraG #วัดอุโมงค์ #เชียงใหม่ #ททท #tat1672…  https://t.co/dLY2VzGMlj'   ข่าว Like สาระ - แอ่วเหนือขอพร 'หลวงพ่อทันใจ' วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่
ขันโตกที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ | 590 บาท - จองทัวร์ดี ราคาถูก | คลิกทูโก          

มุ่งหน้าสู่ บ้านแม่กําปอง เป็นหมู่บ้านที่ทําเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ชาวบ้านเอาใบ มาทําเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างหมอนใบชาสําหรับจําหน่าย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิต อยู่กันอย่างเรียบง่าย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยว นิยมเดินทางมาไม่ขาดสาย จากนั้น พาทุกท่านแวะ ร้านกาแฟระเบียงวิว ร้านกาแฟยอดฮิตที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กําปอง ทุกท่านที่มา หมู่บ้านแม่กําปองต้องไม่พลาดร้านนี้ เพราะร้านนี้จะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ที่สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านแม่กําปองได้ด้วย
เข้าชม วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กําปอง ที่วัดแห่งนี้ที่มีโบสถ์กลางน้ำ เป็นวัดเก่าแก่และเงียบสงบ มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ มีวิหารที่ทําด้วยไม้สัก ทองทั้งหลัง แกะสลักลวดลายอันวิจิตร และเป็นวัดประจําหมู่บ้านแม่กําปองอีกด้วย


กลางวัน: รับประทานอาหาร ที่ร้านอาหารบนแม่กำปอง

ชมความงดงามที่หาได้ยากในประเทศไทย ที่วัดอุโมงค์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา และพระราชทานนามว่าวัดเวฬุกัฏฐาราม จุดเด่นของวัดนี้คือ อุโมงค์ที่อยู่ถัดจาก ฐานพระเจดีย์ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่เจริญภาวนาของพระมหาจันทร์ ที่พระเจ้ากือนาธรรมิกราช
จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคํา วัดซึ่งอยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่มาร่วม 1,300 ปี ตามประวัติ ถูกสร้าง ในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประดิษฐาน พระเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากพระธาตุแล้วยังมีหลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา

ช่วงเย็น พิเศษ !!!! พาท่านดื่มด่ำไปกับอาหาร และบรรยากาศแบบฉบับล้านนา ด้วยการรับประทาน “ขันโตก” ซึ่งเป็นลักษณะสํารับอาหารภาคเหนือ มักประกอบไปด้วย แกงฮังแล น้ำพริกหนุ่ม ไก่ทอด และอีกมากมาย นอกจากนั้นระหว่างรับประทานยังมีการแสดงให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ ถือเป็นค่ำคืนแห่งการ ต้อนรับท่านสู่เมืองเหนืออย่างสมบูรณ์ 

ส่งกลับที่พัก โรงแรม 3 ดาว+ ในตัวเมืองเชียงใหม่ หรือเทียบเท่า วันที่สอง: ม่อนแจ่ม Sky Walk • สวนดอกไม้เชียงใหม่ • กาดวโรรส • วัดพระสิงห์


สกายวอล์คม่อนแจ่ม จุดชมวิวแห่งใหม่สุดพีควิวแจ่มจริงๆ   เที่ยวม่อนแจ่ม สวนพฤกษศาสตร์ บ่อสร้าง | CM expert
ตลาดวโรรส   นมัสการพระพุทธสิหิงค์ ที่วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ | CM expert

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านชมความงามของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสูงราว 1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ม จากดอยที่เสื่อมโทรมจากการทําเกษตรเลื่อนลอย เป็นเขาหัวโล้นเตียน จนได้รับการฟื้นฟู ในช่วงปี พ.ศ. 2527 ตามแนวพระราชดําริ จนกลายเป็น หนึ่งในดอยใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง
พาท่าน แวะถ่ายรูปที่ม่อนแจ่ม Skywalk จุดชมวิวไฮไลท์ที่ต้องไม่พลาด รวมไปถึงสะพานไม้ไผ่ยาวกว่า 100 เมตร ให้ท่านได้อิสระเก็บบรรยากาศทุกอณู สุดอากาศกันอย่างเต็มปอด  
ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้เมือง ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบาน สะพรั่ง สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ (เนื่องจากสภาพอากาศ และการปลูกดอกไม้ของแต่ละสวนอาจจะมีเวลาไม่เท่ากัน ทางบริษัทฯ จึงขอ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสวนที่เข้าชม โดยจะตรวจสอบ ณ วันที่คณะเดินทางไปถึง โดยเลือกสวนที่สวย ที่สุด ณ เวลานั้นให้ท่านได้เข้าชม)

กลางวัน: รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร

แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้งไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ผลไม้แปรรูปต่างๆ ให้ท่านได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่ 
พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตกําแพงเมือง ตัวองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคํา ซึ่งมีความงามด้วยศิลปกรรมแบบล้านนาที่ ปราณีตบรรจง เป็นพระธาตุประจําปี ผู้ที่เกิดปี มะโรง

ส่งลูกค้ายังสนามบิน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


 
ราคาท่านละ  3,000  บาท  ( 4 ท่าน ขึ้นไป )
3 ท่าน ราคาท่านละ 4,000 บาท
2 ท่าน ราคาท่านละ 6,000 บาท


 
หมายเหตุ: ราคานี้เราทำแบบ Private Tour ให้กับท่าน (ไม่ต้องไปรวมกับท่านอื่น)ราคานี้รวม:
1. รถตู้รุ่นใหม่ D4D (ถ้าจำนวนคนน้อย อาจใช้รถยนต์แบบ 7 ที่นั่ง หรือรถยนต์แบบ 5 ที่นั่ง)
2. คนขับรถที่มีประสบการณ์ และชำนาญเส้นทาง
3. น้ำมันรถตลอดเส้นทาง
4. โรงแรม 3 ดาว+ ในตัวเมืองเชียงใหม่
5. อาหารเช้า 2 มื้อ และ อาหารกลางวัน 2 มื้อ
6. ประกันอุบัติเหตุ สำหรับลูกค้าทุกท่าน (สูงสุด 1,000,000 บาท)

ราคานี้ไม่รวม:
1. อาหารเย็นทั้ง 2 มื้อ

2. ค่าธรรมเนียม, ตั๋ว
3. ทัวร์นอกโปรแกรม (ทัวร์เสริมทั้งหมด)
4. บริการอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวในโปรแกรม
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าซัก รีด ฯลฯ


 
ถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติม หรือ จองทัวร์ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ
  •  

 


คุณตี๋ (เชียงใหม่ ที ทัวร์) โทรศัพท์ 0816039997
 email: chiangmaiteetour@hotmail.com
ID Line: teetour

เชียงใหม่ ที ทัวร์  (ใบอนุญาตเลขที่ 23/02333)
 


สำนักงานตั้งอยู่ใน โรงแรม รอยัล เพนนินซูลา และ โรงแรม รอยัล พรรณราย จังหวัด เชียงใหม่

 

เว็ปไซต์  http://www.chiangmaiteetour.com